Doelen

Doelen

De Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag (EV) staat voor een duurzame waardeontwikkeling van het vastgoed in de binnenstad. In de praktijk blijkt dat er een grote behoefte is aan contact met en overleg tussen institutionele  en particuliere beleggers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren, die belangen hebben in de hele binnenstad en die niet wijk- of buurtgewijs zijn georganiseerd. De Eigenarenvereniging heeft het volgende als doel:

  • Het bevorderen van een collectieve mening van de vastgoedeigenaren onderling bij gemeenschappelijke vraagstukken in de binnenstad en het uitdragen daarvan bij beleidsmakers;
  • Het verbeteren van de communicatie tussen vastgoedeigenaren en de andere belangengroepen in de binnenstad, o.a. de gemeente;
  • Klankbordfunctie voor de vastgoedeigenaren bij beleidskeuzes van de gemeente/rijksoverheid ten aanzien van bereikbaarheid, parkeren en andere initiatiefplannen;het bevorderen van het investeringsklimaat in vastgoed in de binnenstad;
  • Het leveren van een bijdrage aan een optimaal functionerende binnenstad die leidt tot een duurzame waarde-ontwikkeling van het vastgoed;
  • Het dienen van collectieve belangen van eigenaren bij het advies naar o.a. de gemeente bij plannen in de binnenstad;
  • Initiatiefplannen van partijen op de terreinen van wonen, winkels, kantoren, openbare ruimte, parkeren, bereikbaarheid en andere onderzoeken en becommentariëren.