Focus

De focus van de Eigenarenvereniging ligt op de volgende thema’s:

 • Het verbeteren van de parkeergelegenheid aan vooral noordwestkant van de binnenstad. Samen met o.a. vertegenwoordigers binnen Den Haag wordt in dit voor jaar een plan naar buiten gebracht.
 • Het bevorderen van wonen in de binnenstad, bij de realisatie van woningen boven winkels en bij pilotgroepen om kantoorruimte naar woningen te transformeren voor diverse doelgroepen, van studenten tot expats.
 • Het streven naar een hechte samenwerking met andere partijen in de binnenstad.
 • Het bevorderen en het verhogen van de kwaliteit van openbare ruimtes in het kern(winkel)gebied.
 • Het bevorderen van differentiatie van retail

Successen

Successen die mede op initiatief van de Stichting Binnenstad Den Haag geboekt zijn:

 • De totstandkoming van een nieuw integraal beleidsplan voor de binnenstad 2010-2020, naar een complete Haagse binnenstad;
  Den Haag gekozen tot Beste Binnenstad 2013-2015;
 • De vitaliteit en kwaliteit van de binnenstad zijn kernpunten geworden van gemeentelijk beleid, de binnenstad is de motor van de stad en de regio;
 • City-marketing is een kernpunt van beleid geworden, het Bureau Binnenstad heeft als zelfstandige projectorganisatie een zuivere focus op de ontwikkeling van dit stadsdeel;
 • Het bezoekersaantal van de Haagse binnenstad is met 11% gestegen tot 30 miljoen per jaar;
 • De bereikbaarheid van de binnenstad en de parkeervoorziening in de Grote Marktstraat zijn aanzienlijk verbeterd;
 • Door nauwe samenwerking met justitie en politie is de criminaliteit op straat en in winkels aanzienlijk afgenomen;
 • Vanuit de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag en Bureau Binnenstad wordt voortdurend nadruk gelegd op het belang van een binnenstad die door het publiek als bereikbaar, schoon, heel en veilig wordt beleefd. De leefbaarheid voor zowel wonen, werken als recreëren wordt hiermee sterk bevorderd;
 • Het ambitieplan ‘internationale winkelstad aan zee’ wordt ondersteund met de werving van nieuwe winkelketens;
  Bouwplannen op het terrein van kantoren, winkels, leisure en wonen (groot en klein) worden mede gestimuleerd door de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag.