Privacyverklaring

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie. De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor evbinnenstad.nl. Uw gegevens kunnen echter centraal worden geregistreerd.
  2. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via juliette.rocchi@planet.nl.
  3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die evbinnenstad.nl jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  4. U hebt de mogelijkheid om aan evbinnenstad.nl te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.
Vragen en contact
Indien u een vraag heeft over het privacy beleid kunt u een bericht sturen naar het onderstaande adres.
 
Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag

Secretariaat 
p/a Johan Watelerpad 35
2553 TT Den Haag
juliette.rocchi@planet.nl