Start communicatie en participatie ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal

 

Beste leden van de Klankbordgroep CID en In gesprek met NOICS groep,

In maart informeerden we u dat de gemeente voor de verschillende deelgebieden in het CID een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan gaat maken. Via deze mail informeer ik u over deelgebied Den Haag Centraal. Deze week starten we met de communicatie en participatie over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal. Wat gaan we doen? En hoe kunt u meedoen?

Stap 1 – Informatiebrief en uitlegvideo
Alle bewoners en organisaties in en rond het stationsgebied Den Haag Centraal ontvangen deze week een informatiebrief op de deurmat. Hierin staat waarom we aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan werken, wat erin komt te staan en hoe mensen mee kunnen denken en doen. Dit verhaal wordt ook uitgelegd door mijn collega’s in deze video. Het participatieniveau voor een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan in het CID is: adviseren.

Stap 2 – Digitale vragenlijst
In de brief en video nodigen we iedereen uit om mee te doen. Vanaf oktober door deel te nemen aan bijeenkomsten, maar nu al door de vragenlijst in te vullen op de website. Zo horen we wat de mensen die hier (willen) wonen, werken en verblijven belangrijk vinden in het gebied, nu en in de toekomst. Het ophalen van deze reacties is de eerste stap in het participatietraject. De resultaten gebruiken we voor de voorbereiding van de bijeenkomst in oktober. We verspreiden de video met de oproep om de vragenlijst in te vullen binnenkort via sociale media zodat ook andere belanghebbenden in de stad kunnen meedenken.

Stap 3 – Bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst organiseren we op 14 en 15 oktober. Dan gaan we in gesprek over onderwerpen die onder meer door deelnemers van de digitale vragenlijst zijn aangedragen. Later volgt een verdiepende bijeenkomst.

Stap 4 – Terugkoppeling participatie
Na de bijeenkomsten organiseren we een terugkoppelingsmoment. Om te laten zien hoe alle ideeën en adviezen wel of geen (en waarom) plek hebben gekregen in de concept ontwikkelvisie en het concept beeldkwaliteitsplan. Het participatieverslag plaatsen we op de website.

Helpt u mee uw buurt/netwerk te bereiken?

We stellen het erg op prijs als u de video met de oproep om de vragenlijst in te vullen wilt delen met uw eigen contacten in het gebied rond Den Haag Centraal. De informatiebrief in de bijlage of de link naar de projectsite www.denhaag.nl/centraal kunt u ook verspreiden. Wilt u hulp bij het schrijven van een korte tekst over dit onderwerp voor uw eigen nieuwsbrief of sociale media? Laat het ons even weten.

Ik wil u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage en vertrouw erop u binnenkort weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bert Kassies
Programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID

Meer informatie over ontwikkelingen binnen het Central Innovation District:
Den Haag – Ontwikkelingen rond Den Haag Centraal
Den Haag – Ontwikkelingen rond station Laan van NOI
Den Haag – Ontwikkelingen Hollands Spoor / Laakhavens