Splitsverbod woningen van de baan!

Artikel AD: Lex de Jonge  Laatste update: 27-10-22, 13:17

Rechter veegt stadsbrede ban op splitsen van woningen van tafel: ‘Dit is wel even schrikken’

Het Haagse verbod om huizen te splitsen en per etage te verkopen, houdt geen stand. De rechter floot de gemeente onlangs terug in een zaak die was aangespannen door projectontwikkelaar 070 Vastgoed. Eigenaar Martijn Lentze is heel blij met het vonnis en niet alleen uit eigen belang. ,,Ik denk echt dat dit goed is voor de stad. Wij kopen panden op die in slechte staat verkeren en maken daar superleuke appartementen van. Zo voegen we broodnodige woningen. De Haagse ban op het splitsen van woningen kwam er in 2019 om dezelfde reden als het Haagse verbod op verkamering. Het stadsbestuur en de politiek wilden de kwetsbare wijken in de stad beschermen tegen nog meer drukte en leefbaarheidsproblemen. Ook hoopten ze de beleggers terug te dringen die de woningprijzen zouden opdrijven. toe en verduurzamen we de bestaande bouw. Daar komt anders weinig van terecht.”

Maar eerder dit jaar floot de rechtbank Den Haag al terug over haar stadsbrede verbod op verkamering. En nu gaat ook het verbod op woningsplitsing deels de prullenmand in. In beide gevallen om dezelfde reden: de gemeente heeft volgens de rechtbank niet aangetoond dat er in de stad een noodzaak is om in te grijpen in het hogere woningsegment (boven de 310.000 euro). En dus kunnen er boven die grens weer woningen vertimmerd worden.

Tim de Boer van de Haagse Stadspartij is verrast door de nieuwe Haagse tegenslag bij de rechter. ,,Dit is wel even schrikken”, verzucht hij. Volgens de HSP ‘er zou Den Haag er goed aan doen om verkamering en woningsplitsing anders te reguleren: ,,Door te kijken naar de gewenste grootte van kamers en gesplitste woningen. En door een maximum per straat of wijk te overwegen. Neem Maastricht. Daar moeten tussen twee studentenhuizen zeker drie niet verkamerde woningen staan.”

De gemeente moet veel specifie­ker kijken naar de behoefte per wijk. Heeft een Haagse wijk veel grote woningen, dan mogen er wel wat kleinere bij, zei Martijn Lentze, 070 Vastgoed

Martijn Lentze van O70 Vastgoed is het roerend met de Boer eens: ,,De gemeente moet veel specifieker kijken naar de behoefte per wijk. Heeft een Haagse wijk veel grote woningen, dan mogen er wel wat kleinere bij. En andersom natuurlijk.”

Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) kon nog niet reageren op het vonnis in de zaak van de Haagse woningsplitsing. Eerder deed hij dat wel, toen de rechtbank het stadsbreede verbod op verkamering terzijde schoof. De wethouder wees er terecht op dat hij het verbod destijds onder druk van de Haagse gemeenteraad had uitgebreid. En dat hij bovendien had gewaarschuwd voor juridische haken en ogen: ,,Nu moeten we gaan bekijken of we het verkameringsbeleid op een andere manier kunnen motiveren. En anders moeten we het loslaten”, zei hij toen.

Excessen

Over de bijna stadsbrede ban op woningsplitsing (alleen enkele buurten in de Haagse Vinex- wijken doen niet mee) blijkt het stadsbestuur zelf opvallend genoeg al niet meer erg tevreden te zijn. Eerder dit jaar concludeerde Balster dat het aantal woningsplitsingen in Den Haag wel erg ver was teruggevallen – van gemiddeld 140 per jaar naar drie. Misschien zou het goed zijn het splitsen van huizen in deze tijden van woningnood alsnog mogelijk te maken voor grotere woningen (boven de 150 of 175 vierkante meter) of voor eerder samengevoegde woningen in Den Haag.

Dat sluit ook aan bij het onderzoek van Platform31 over het beter benutten van de bestaande woningvoorraad om het grote huizentekort op te lossen. Nieuwbouw kost veel tijd, zeker op dit moment en dan kan het splitsen en delen van woningen, ‘als excessen worden tegengegaan’, zeker wenselijk zijn, zo luidt de conclusie van de kennisorganisatie.

Uitnodiging CID Dagen 13-15 oktober 2022

Doe mee met het CID

13, 14 en 15 oktober 2022

Het Central Innovation District (CID), het gebied tussen en rond de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI, gaat er de komende 20 jaar anders uitzien. We nodigen u van harte uit mee te denken over hoe het CID er in de toekomst uit moet zien.
https://www.evbinnenstad.nl/wp-content/uploads/2022/09/Uitnodiging-CID-Dagen-2022-Doe-mee-met-het-CID-13-14-15-oktober.pdf

Programma CID Dagen 2022
Drie dagen lang organiseren we verschillende soorten bijeenkomsten over de plannen in het CID: de CID Dagen. Zo is er een informatiemarkt met de ontwikkelaars van de bouwplannen en een STADgesprek over het Kwaliteitsplan CID. Ook kunt u deelnemen aan verschillende bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld mee over de toekomst van de Laakhavens of het Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, of laat u informeren over thema’s als groen, mobiliteit en voorzieningen in het CID.

Ontdek het volledige programma op: http://www.denhaag.nl/CIDdagen
Daar vindt u informatie en video’s over de verschillende plannen, een overzicht van alle bijeenkomsten en leest u hoe u mee kunt doen aan de CID dagen.

U bent van harte welkom!
Als betrokkene in het CID zal ook voor u het een en ander veranderen. Daarom horen we graag wat uw wensen, behoeften, vragen en zorgen zijn. Wat zou u graag willen in het CID? Wat is voor u belangrijk? Al uw inbreng is waardevol. Gewapend met uw ideeën werken we de plannen voor het CID de komende maanden uit tot definitieve plannen. Zo maken we samen hét gebied van de toekomst.

Aanmelden bijeenkomst
Wilt u meedoen aan een van de bijeenkomsten? Meldt u dan vóór 3 oktober aan via Den Haag – Aanmeldformulier CID dagen 2022. Lukt het aanmelden niet? Neem dan contact op met 14070 en vraag naar meneer S. Husen.

De informatiemarkt is altijd open, aanmelden is niet nodig. Loop gerust binnen! Onze collega’s helpen u verder.

Locatie en tijden
Donderdag 13 oktober van 18.00 tot 21.00 uur
Kinderboekenmuseum
Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595BE Den Haag

Vrijdag 14 oktober van 12.00 tot 20.30 uur
The Globe
Waldorpstraat 15, 2521CA Den Haag

Zaterdag 15 oktober van 09.30 tot 17.30 uur
The Globe
Waldorpstraat 15, 2521CA Den Haag

 We zien u graag op een van de CID dagen!
 Samen maken we de stad.

Bert Kassies
Porgrammadirecteur gebiedsontwikkeling CID
Gemeente Den Haag

Heeft u vragen over de CID dagen? Neem contact op met cid@denhaag.nl

Uitnodiging en informatiebrief Ontwikkelvisie omgeving Den Haag Centraal

Start communicatie en participatie ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal

 

Beste leden van de Klankbordgroep CID en In gesprek met NOICS groep,

In maart informeerden we u dat de gemeente voor de verschillende deelgebieden in het CID een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan gaat maken. Via deze mail informeer ik u over deelgebied Den Haag Centraal. Deze week starten we met de communicatie en participatie over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal. Wat gaan we doen? En hoe kunt u meedoen?

Stap 1 – Informatiebrief en uitlegvideo
Alle bewoners en organisaties in en rond het stationsgebied Den Haag Centraal ontvangen deze week een informatiebrief op de deurmat. Hierin staat waarom we aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan werken, wat erin komt te staan en hoe mensen mee kunnen denken en doen. Dit verhaal wordt ook uitgelegd door mijn collega’s in deze video. Het participatieniveau voor een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan in het CID is: adviseren.

Stap 2 – Digitale vragenlijst
In de brief en video nodigen we iedereen uit om mee te doen. Vanaf oktober door deel te nemen aan bijeenkomsten, maar nu al door de vragenlijst in te vullen op de website. Zo horen we wat de mensen die hier (willen) wonen, werken en verblijven belangrijk vinden in het gebied, nu en in de toekomst. Het ophalen van deze reacties is de eerste stap in het participatietraject. De resultaten gebruiken we voor de voorbereiding van de bijeenkomst in oktober. We verspreiden de video met de oproep om de vragenlijst in te vullen binnenkort via sociale media zodat ook andere belanghebbenden in de stad kunnen meedenken.

Stap 3 – Bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst organiseren we op 14 en 15 oktober. Dan gaan we in gesprek over onderwerpen die onder meer door deelnemers van de digitale vragenlijst zijn aangedragen. Later volgt een verdiepende bijeenkomst.

Stap 4 – Terugkoppeling participatie
Na de bijeenkomsten organiseren we een terugkoppelingsmoment. Om te laten zien hoe alle ideeën en adviezen wel of geen (en waarom) plek hebben gekregen in de concept ontwikkelvisie en het concept beeldkwaliteitsplan. Het participatieverslag plaatsen we op de website.

Helpt u mee uw buurt/netwerk te bereiken?

We stellen het erg op prijs als u de video met de oproep om de vragenlijst in te vullen wilt delen met uw eigen contacten in het gebied rond Den Haag Centraal. De informatiebrief in de bijlage of de link naar de projectsite www.denhaag.nl/centraal kunt u ook verspreiden. Wilt u hulp bij het schrijven van een korte tekst over dit onderwerp voor uw eigen nieuwsbrief of sociale media? Laat het ons even weten.

Ik wil u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage en vertrouw erop u binnenkort weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bert Kassies
Programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID

Meer informatie over ontwikkelingen binnen het Central Innovation District:
Den Haag – Ontwikkelingen rond Den Haag Centraal
Den Haag – Ontwikkelingen rond station Laan van NOI
Den Haag – Ontwikkelingen Hollands Spoor / Laakhavens

13 september – Lancering CID Placemaking Prijsvraag

De gemeente Den Haag lanceert op 13 september de ‘CID Placemaking Prijsvraag’. Hiermee willen we (tijdelijke) leegstand, onderbenutte of openbare ruimte tussen en rondom de drie intercitystations van Den Haag tot leven wekken. Heb jij een leuk idee voor dit gebied of ruimte om een ontmoetingsplek in te richten? Kom op woensdag 21 september tijdens de matchmakingbijeenkomst in contact met vastgoedeigenaren (potentiële) initiatiefnemers en de gemeente. Meld je aan door een mail te sturen naar placemaking@denhaag.nl o.v.v. matchmakingbijeenkomst in header. #ciddenhaag #gebiedsontwikkeling #campusboulevard #placemaking #policycampus #hskwartier #beatrixkwartier #laakhavens

HET VERGROENEN VAN DE HAAGSE BINNENSTAD

Vrijdag 15 september organiseren wij van 12:00 – 14:00 uur een bijeenkomst voor onze leden in het Het Nutshuis.

Landschapsarchitect Steven Delva (Architect van het jaar 2021) en Det Regts (voormalig raadslid van de gemeente) nemen ons mee in de waarde van vergroenen, met een specifieke focus op de Haagse binnenstad. Een actueel thema, dat steeds belangrijker wordt.

Bent u er ook bij? U kunt zich hiervoor aanmelden bij ons secretariaat via secretariaat@evbinnenstad.nl
Het meenemen van een introducé juichen wij van harte toe.

Bezit u of uw bedrijf vastgoed in de Haagse binnenstad en heeft u interesse om lid te worden? Wij gaan graag met u in gesprek. Bezoek https://lnkd.in/eeHFHfmT en word lid!

Subsidie voor economisch herstel winkelgebieden

Ben je ondernemer en wil je een activiteit organiseren in jouw winkelgebied? En daarmee het winkelgebied weer aantrekkelijk maken na corona? Dan kun je een subsidie aanvragen bij de gemeente. Zie https://ondernemersportaal.denhaag.nl/subsidie-voor-economisch-herstel-winkelgebieden/

Aantrekkelijke winkelgebieden zijn belangrijk voor een levendige stad. De gevolgen van corona in de winkelgebieden zijn nog steeds voelbaar. Met een subsidieregeling wil de gemeente initiatieven van Haagse ondernemers ondersteunen die het bezoek vergroten. Hiervoor is dit jaar € 200.000 beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Voor wie?
De subsidie kan aangevraagd worden door ondernemers die zijn aangesloten bij een BIZ of ondernemersvereniging in een winkelgebied in Den Haag. Het winkelgebied moet wel onderdeel zijn van de Haagse hoofdwinkelstructuur of 1 van de toeristische kernen van Den Haag.

Voorwaarden en aanvraag
De subsidies voor kleine winkelgebieden met minder dan 100 ondernemingen bedragen maximaal tweederde van de kosten met een maximum van € 3.000 per aanvrager. De subsidies voor grote winkelgebieden met meer dan 100 ondernemingen bedragen maximaal tweederde van de kosten met een maximum van € 5.000 per aanvrager.

Kijk voor de overige voorwaarden van de subsidie en het aanvraagformulier op Den Haag – Subsidie economisch herstel winkelgebieden Den Haag 2022 aanvragen.