ONTWIKKELAARS ZETTEN PROJECT OP DE BELLEVUE-LOCATIE STIL

Vorige maand besloot de Haagse gemeenteraad dat de nieuwe torens naast Den Haag Centraal moet worden verlaagd van 185 meter naar maximaal 160 meter. Uit onderstaand artikel blijkt dat het project met 1.200 woningen – waarvan 30% sociaal – onder grote druk staat. Ontwikkelaars Patrizia, Downtown Development en Staedion hebben inmiddels het gebouw ‘on hold’ gezet. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad ook ingegrepen rondom de plannen van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en zijn de plannen rondom de 1.400 extra woningen – waarvan 420 sociaal – in Laakhavens van MS Vastgoed door een juridisch conflict met de gemeente ook in de koelkast gezet.

Besluitvorming van de raad gaat gepaard met consequenties. Is zij hiervan voldoende doordrongen, is dit daadwerkelijk wat de Haagse inwoner wil en geeft dit wel de juiste invulling aan de grote opgaven voor de stad?

De ontwikkeling van nieuwbouw – en in het bijzonder hoogbouw – vraagt om een zorgvuldig proces, dat moet leiden tot een goede inpassing in de bestaande stad. Je kunt je echter afvragen of de Haagse politiek genoeg rekening houdt met de huidige woningcrisis en het investeringsklimaat van Den Haag. Wordt de ambitie om ca. 20.000 woningen toe te voegen tot 2030 op deze wijze wel gehaald? Verliest Den Haag niet op deze manier haar concurrentiepositie in vergelijking met Rotterdam, Amsterdam en Utrecht?

Wij merken binnen onze kringen dat bovenstaande vragen steeds vaker gesteld worden. Wat zijn uw bevindingen?

Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag | Gemeente Den Haag
#Haagsehoogbouw | #DenHaag | #stadsontwikkeling | #woningcrisis | #binnenstadDenHaag | #CID

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4490488/streep-door-bouw-megatorens-naast-den-haag-centraal

Gemeente Den Haag wil tóch het liefst Eschermuseum in voormalige Amerikaanse ambassade

AD – Bart Lelieveld 24-11-21, 16:29

Den Haag wil er alles aan doen om het Eschermuseum alsnog naar de voormalige Amerikaanse ambassade te verhuizen. Daarom wordt onderzocht of de gemeente het gebouw zelf kan ontwikkelen en exploiteren.

Het Eschermuseum is een van de publiekstrekkers in het gebied dat de gemeente graag als het Museumkwartier aanduidt. In het huidige onderkomen aan het Lange Voorhout is geen ruimte meer voor uitbreiding. Daarom werd al eerder gekeken naar een verhuizing naar 100 meter verderop. Daar staat de voormalige Amerikaanse ambassade. Sinds dat monumentale gebouw leeg kwam te staan, wordt er al gezocht naar een nieuwe invulling.

Economische impact
Om de naam Museumkwartier recht te doen, wil de gemeente graag dat de werken van Escher ook in dat gebied te zien zullen blijven. Ook al omdat de stad al te maken heeft met de gevolgen van de coronacrisis en de verbouwing van het Binnenhof, die jaren gaat duren. Want het Eschermuseum heeft volgens het stadsbestuur  een ‘aanzienlijke economische impact’.

Maar financieel is een verhuizing naar de voormalige ambassade buitengewoon moeilijk. Het pand moet namelijk 11,5 miljoen euro opleveren. Uit alle eerdere onderzoeken bleek tot nu toe dat het niet rond te breien is. Een openbare verkoop van het gebouw ziet de gemeente eigenlijk niet zitten, omdat ze dan minder invloed heeft op wat er gaat komen.

Gesprekken weer opgepakt
Omdat de gemeente toch het liefst het Eschermuseum in de voormalige ambassade ziet trekken, worden de verhuisgesprekken met het Eschermuseum weer opgepakt. De gemeente laat een aantal mogelijkheden onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar het zelf ontwikkelen en exploiteren van het op het Lange Voorhout opvallend afstekende rijksmonument. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de financiële gevolgen voor Den Haag, versterking van het Museumkwartier en een openbare aanbestedingsprocedure.

8 oktober 2021 – geslaagde ledenbijeenkomst in Amare!

Op 8 oktober jl. vond een geslaagde en tevens laatste ledenbijeenkomst in dit jaar plaats in het nieuwe cultuurpaleis Amare. Dit bevindt zich op het Spuiplein 150 en is zeer de moeite waard te bezoeken. De zalen zijn heel mooi en hebben een geweldig goede akoestiek. Amare bestaat in hoofdlijnen uit 5 onafhankelijke constructies. Namelijk vier zalen (de concertzaal, de Amare studio, de theaterzaal en de conservatoriumzaal) en de vijfde ‘omloopconstructie’. De laatste beweegt bij windbelasting, volgens berekening van de constructeur bij extreme wind liefst zo’n 30 mm in de horizontale richtingen. De zalen bevinden zich geheel binnen het gebouw en bewegen daarom niet.

Hieronder treft u wat impressies aan.

   

 

Geef nu uw mening via Binnenstadslab Online & graag delen met uw achterban

Beste deelnemers aan Binnenstadslab Kern,

De ontwikkeling van het Binnenstadsplan 2030 is in de fase terechtgekomen, waarin we ook ‘de stad’ raadplegen over een aantal relevante keuzes. We noemen dit ‘Binnenstadslab Online’. U vindt het op binnenstadsplan2030.denhaag.nl. Bewoners, bezoekers, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen hier hun mening geven over de toekomst van de Haagse binnenstad. Deelname duurt ongeveer 10 minuten en is mogelijk t/m 22 november.

Helpt u mee – online?
We streven een hoge respons na en een zo goed mogelijke afspiegeling van de verschillende gebruikers van de binnenstad. Er loopt daarvoor in week 44-45-46 een stadsbrede communicatiecampagne. In de binnenstad ziet u bijvoorbeeld city displayborden en (vanaf volgende week) digitale MUPI’s over het binnenstadsplan. We waarderen het zeer als u ook mensen uit uw achterban, doelgroep, klantenkring of netwerk zou willen attenderen op deze mogelijkheid om te participeren. U vindt via onderstaande link daarom kant-en-klare campagneberichten en beeldmateriaal voor uw social mediakanalen. Later deze week ontvangt u ook een video voor uw socials. Heeft u vragen over de toepassing van het materiaal – die niet worden beantwoord in bijgaande instructie – dan hoor ik dat graag.

https://we.tl/t-pM22DkbPq3

Helpt u mee – print?
Er zijn ook flyers (A5) en posters (A3) beschikbaar. Als u hiervoor plek heeft, dan horen we dat óók heel graag. Wij komen de gewenste aantallen posters en flyers dan persoonlijk bij u langsbrengen.

Hierbij eveneens een filmpje dat u kunt delen op LinkedIn e.a. social media. https://we.tl/t-bU2cCJdx8P

Volgende sessie Binnenstadlab Kern
Op dinsdag 16 november vindt de volgende sessie plaats van Binnenstadslab Kern, waarvoor u reeds een agendaverzoek heeft ontvangenWe zijn de mogelijkheden van een nieuwe fysieke sessie aan het verkennen, dat heeft in ieder geval de voorkeur.

Hartelijk dank alvast voor uw eigen deelname aan de enquête, en voor het mobiliseren van uw achterban om ook hun mening met ons te delen. En we kijken ernaar uit om samen met u het Binnenstadsplan weer een stap verder te brengen op 16 november, graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Nicole Haas
senior adviseur
Stad & Co
Tel. 06-52551975

 

 

 

 

 

 

Q-park opent veertiende parkeergarage in Den Haag! Metamorfose voor nieuwste Q-Park aanwinst: ‘Noordeinde’

Q-Park nam in week 31 zijn veertiende parkeerlocatie in Den Haag in gebruik. Samen met pandeigenaar UBM Kneuterdijk BV heeft Q-Park fors geïnvesteerd in de gastvrijheid en toegankelijkheid van de locatie. Zo is de capaciteit vergroot van 87 naar 100 parkeerplaatsen.

Q-Park heeft met de huurovereenkomst voor parkeergarage Noordeinde zijn veertiende parkeervoorziening in Den Haag in gebruik genomen. De komende maanden staat een ingrijpende metamorfose op het programma. Het resultaat daarvan sluit qua kwaliteitsbeleving goed aan bij de ontwikkeling van het bovengelegen Voco-hotel, dat zich op het hogere segment richt.

Samen met eigenaar UBM Kneuterdijk BV investeert Q-Park in de gastvrijheid en toegankelijkheid van de nu 87 parkeerplaatsen tellende locatie. Zo wordt de capaciteit vergroot naar ca. 100 parkeerplaatsen, worden de openingstijden verruimd naar 24/7 en komt er veel meer verlichting, die bovendien ook nog eens energiezuiniger is.

Het ventilatiesysteem wordt vervangen door een krachtigere, maar ook duurzamere versie. Ook krijgt Q-Park Noordeinde een nieuwe coating op de vloeren, worden de wanden geverfd en wordt er duidelijkere bebording aangebracht. Zo ontstaat een modernere en comfortabele parkeervoorziening.

Tenslotte krijgt Q-Park Noordeinde uitgebreidere betalingsmogelijkheden. De gang langs de betaalautomaat is daarbij overigens niet eens nodig. Afrekenen kan ook door bij het in- en uitrijden de betaalpas tegen de terminal te houden.

De verbouwing valt samen met de herontwikkeling door de Oostenrijkse ontwikkelaar van het bovengelegen, voormalige bankgebouw aan de Kneuterdijk 8 tot eerste Voco-hotel op het Europese vaste land. Met een monumentale voorgevel uit de jaren 20 van de vorige eeuw en een overweldigend atrium, wordt dit hotel een indrukwekkende ‘high-end’ locatie. Via elk parkeerniveau in Q-Park Noordeinde wordt er een directe toegang naar het hotel gerealiseerd. Daarnaast heeft de parkeergarage voor bezoekers aan het Haagse centrum een verbinding met de winkelstraat Noordeinde.

Een mooie aanwinst voor de binnenstad van Den Haag!

Herinrichting Gedempte Gracht / Gedempte Burgwal en herinrichting Boekhorststraat

In de link Den Haag – Gedempte Gracht – Gedempte Burgwal – Lutherse Burgwal: nieuwe inrichting treft u de plannen aan voor de herinrichting van de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal en de verandering betreffende de fietsgoot in de Grote Marktstraat en de fietsroute op de Gedempte Burgwal.

Het gebied rondom de Grote Marktstraat (Gedempte Gracht – Gedempte Burgwal – Lutherse Burgwal) wordt veiliger. De gemeente gaat het gebied opnieuw inrichten.

Fietsers en voetgangers hebben vaak last van elkaar in de Grote Marktstraat. Vooral als de winkels open zijn is er steeds meer ergernis. Dit leidt tot onveiligheid en klachten. Door een nieuwe inrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal wordt het aantrekkelijker voor fietsers om niet meer door de Grote Marktstraat te rijden.

Wat gaat er gebeuren
De gemeente stelt maatregelen voor op de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk parkeerplaatsen op straat weg te halen. En door grote vrachtwagens alleen nog te laten laden en lossen binnen vaste tijden. Dit zijn voorbeelden, er zijn nog geen besluiten genomen.

Kansen
De herinrichting biedt ook kansen voor andere verbeteringen in de straat. Bijvoorbeeld voor meer groen, bredere voetpaden en terrassen. De gemeente verzamelt eerst de wensen, ideeën en eisen voor de plannen. Dat gebeurt in buurtpanels en een informatiebijeenkomst. Zo kunt u meedenken over het ontwerp van de straten. De wensen en eisen worden verzameld in het Programma van Eisen. Daarna wordt een schetsontwerp gemaakt.

Planning
Mei/juni 2021: Kon worden meegedacht in buurtpanels
Zomer 2021: informatiebijeenkomst
Eind 2021: voorlopig ontwerp ter inzage

In de zomer van 2021 organiseert de gemeente ook een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het project en het schetsontwerp. Er is ruimte om vragen te stellen en te reageren op het ontwerp. De reacties en ideeën uit de buurtpanels en informatiebijeenkomst worden gebruikt om het schetsontwerp te verbeteren. Het schetsontwerp wordt daarna uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dat moet eind 2021 klaar zijn. Daarna kan iedereen het voorlopig ontwerp inzien en erop reageren door binnen 6 weken een zienswijze in te sturen.

Denk mee
De gemeente wil de plannen graag uitwerken samen met bewoners en ondernemers uit de buurt. Zij kennen de omgeving het beste. Met uw ervaringen kan de gemeente een ontwerp maken dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van buurtbewoners en gebruikers. Het projectteam van de gemeente organiseert 3 kleine buurtpanels. Daaraan kunnen 10 personen meedoen. Buurtbewoners hebben hierover een brief gekregen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden.

In de link Den Haag – Boekhorststraat: herinrichting treft u informatie aan over de herinrichting van de Boekhorststraat.
In 2019 maakte de gemeente een 1e ontwerp voor de herinrichting van de Boekhorststraat. Daarna heeft de buurt dit ontwerp bekeken. Zo’n 40 ondernemers en bewoners stelden een aantal aanpassingen voor. Deze hebben invloed op het voorlopig ontwerp. Voordat de gemeente de wijzigingen doorvoert, wil zij weten of er genoeg steun voor is.

Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren konden hun mening geven tijdens verschillende bijeenkomsten. Doel was om zo het ontwerp voor de Boekhorststraat te verbeteren.

 • meer ruimte voor:
  • groen
  • terrassen
  • het stallen van fietsen
 • Minder parkeerplaatsen

Aanpassingen ontwerp
In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor groen. Ook wordt het prettiger om in de Boekhorststraat te winkelen en deze te bezoeken.
De aanpassingen in het nieuwe ontwerp zijn:

 • Het aantal parkeerplaatsen is na reacties uit de buurt teruggebracht van 56 tot 32. In het 1e ontwerp waren dit 46 parkeerplaatsen.
 • Van de 32 parkeerplaatsen zijn er 6 bedoeld als laad- en loszone.
 • Er komen 3 gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze komen zo dicht mogelijk bij de voordeur.
 • 8 parkeerplekken krijgen van maart tot oktober 2021 een nieuwe bestemming als terras. Horecaondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Zie hieronder het voorlopig ontwerp.