Verhuurders met bezit in Den Haag en Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Den Haag hebben in een gezamenlijke bijeenkomst, gefaciliteerd door de gemeente Den Haag, vastgesteld dat de Corona-crisis een probleem is dat alle partijen raakt en dat huurder en verhuurder moeten proberen tot een werkbare oplossing te komen. Daarbij is tegelijkertijd vastgesteld dat een generieke, algemene maatregel niet de oplossing is maar dat maatwerk het uitgangspunt is.

Huurders, verhuurders, bewoners en gemeente hebben belang bij continuïteit. Door begrip voor elkaars standpunten te kweken en elkaar te helpen kan de continuïteit en levendigheid van winkel- en horecagebieden gewaarborgd blijven. Het samenwerken kan ook op de lange termijn zorgen voor een gezond en toekomstbestendig winkel- en horecagebied. Wij roepen huurders en verhuurders op met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen kunnen onder meer bestaan uit:

– Tijdelijke verlaging van de huur eventueel met verlenging van contractduur;
– uitstel van huurbetaling met gespreide terugbetaling in de tijd;
– geheel of gedeeltelijke kwijtschelding voor een af te spreken periode al dan niet gerelateerd aan omzetverlies;
– faillissement bij gebrek aan levensvatbaarheid of toekomstperspectief;
– het tijdelijk liquide maken van waarborgsommen.

Voorwaarde is dat het gaat om levensvatbare exploitaties. Dat kan worden aangetoond door het overleggen van:
– een toekomstplan,
– liquiditeitsbegroting,
– een jaarrekening waaruit de levensvatbaarheid van de onderneming blijkt,
– een opsomming van de genomen maatregelen ter bestrijding van de crisis.

Hulp van de eigen accountant of boekhouder bij het opstellen van een of meer onderdelen hiervan is raadzaam. Ook kunnen horeca-exploitanten contact opnemen met “KHN Advies” van Koninklijke Horeca Nederland. Verhuurders zijn eerder bereid om regelingen te treffen bij huurders met toekomstperspectief. Bij ondernemingen welke vóór COVID-19 gezond waren, zal een verhuurder snel de neiging hebben om, in het kader van de continuïteit, regelingen te treffen. Om huurders en verhuurders hierbij te helpen is een stappenplan opgesteld.

Wij roepen u in deze bijzondere tijd op om met elkaar de dialoog aan te gaan en deze problematiek te bespreken. Dus samengevat: Ga in gesprek, maak een plan, kom tot een regeling en stuur zo nodig bij.

Namens de grote verhuurders in Den Haag, waaronder Marma Vastgoed, Syntrus Achmea, Europese Horeca Financieringsmaatschappij, Brinkel Beleggingen, Namens de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag, Namens de Eigenaren BIZ Spuistraat, Namens Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag, Namens de gemeente Den Haag

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:

KHN-Den Haag,
Telefoon: 06-53412445
E-mail: denhaag@khn.nl

Bureau Binnenstad,
Telefoon: 06-21175231
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Ondernemersportaal gemeente Den Haag,
Telefoon: 070-3536004
E-mail: ondernemersportaal@denhaag.nl

Oproep verhuurders huurders

Stappenplan