Brief Wethouder Economie aan ondernemers tav coronacrisis.pdf

Maatregelen ter verlichting van liquiditeitsdruk:
• mogelijkheid tot uitstellen van betaling toeristenbelasting;
• mogelijkheid tot uitstellen OZB-heffing;
• het voor de komende drie maanden niet versturen van BIZ-heffingen;
• uitstel van betaling voor bedrijfsparkeervergunningen;
• het aanbieden van maatwerkmogelijkheden om huur bij gemeentelijk vastgoed later te innen en het stimuleren van hetzelfde bij privaat eigendom;
• betalingsregelingen (zoals uitstel van betalingen), ook bij achterstallige belastingen;
• de invorderingsrente voor alle belastingschulden geldt per 23 maart tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01 procent (dat was 4%);
• de invordering van openstaande schulden wordt verzacht; dat betekent dat eventuele beslagleggingsacties worden opgeschort;
• als ondernemers gebruik willen maken van de mogelijkheden tot uitstel van betalingen, kunnen ze dat kenbaar maken bij het onderdeel Belastingzaken    van de gemeente Den Haag. Ambtelijk wordt capaciteit toegevoegd om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. De afdeling Invordering van
Belastingzaken (telefoonnummer 070 353 3820, invordering.gbd@denhaag.nl) is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Tijdelijke stimulerende maatregelen:
• coulant omgaan met prestatieafspraken in subsidievoorwaarden ten aanzien van organisatoren waarvan hun evenement/congres e.a. geen doorgang
kan vinden;
• bezorgdiensten faciliteren daar waar dat kan (parkeren, laden/lossen, openings- en sluitingstijden);
• extra lokaal en sociaal inkopen waar (wettelijk) mogelijk;
• tijdelijke inzet bij kwetsbare sectoren om terugval in bijstand waar mogelijk te voorkomen;
• opties om inspanningen te intensiveren om omzetverlies in te lopen, bijvoorbeeld via tijdelijke extra marketing.