In de link Den Haag – Gedempte Gracht – Gedempte Burgwal – Lutherse Burgwal: nieuwe inrichting treft u de plannen aan voor de herinrichting van de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal en de verandering betreffende de fietsgoot in de Grote Marktstraat en de fietsroute op de Gedempte Burgwal.

Het gebied rondom de Grote Marktstraat (Gedempte Gracht – Gedempte Burgwal – Lutherse Burgwal) wordt veiliger. De gemeente gaat het gebied opnieuw inrichten.

Fietsers en voetgangers hebben vaak last van elkaar in de Grote Marktstraat. Vooral als de winkels open zijn is er steeds meer ergernis. Dit leidt tot onveiligheid en klachten. Door een nieuwe inrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal wordt het aantrekkelijker voor fietsers om niet meer door de Grote Marktstraat te rijden.

Wat gaat er gebeuren
De gemeente stelt maatregelen voor op de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk parkeerplaatsen op straat weg te halen. En door grote vrachtwagens alleen nog te laten laden en lossen binnen vaste tijden. Dit zijn voorbeelden, er zijn nog geen besluiten genomen.

Kansen
De herinrichting biedt ook kansen voor andere verbeteringen in de straat. Bijvoorbeeld voor meer groen, bredere voetpaden en terrassen. De gemeente verzamelt eerst de wensen, ideeën en eisen voor de plannen. Dat gebeurt in buurtpanels en een informatiebijeenkomst. Zo kunt u meedenken over het ontwerp van de straten. De wensen en eisen worden verzameld in het Programma van Eisen. Daarna wordt een schetsontwerp gemaakt.

Planning
Mei/juni 2021: Kon worden meegedacht in buurtpanels
Zomer 2021: informatiebijeenkomst
Eind 2021: voorlopig ontwerp ter inzage

In de zomer van 2021 organiseert de gemeente ook een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het project en het schetsontwerp. Er is ruimte om vragen te stellen en te reageren op het ontwerp. De reacties en ideeën uit de buurtpanels en informatiebijeenkomst worden gebruikt om het schetsontwerp te verbeteren. Het schetsontwerp wordt daarna uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dat moet eind 2021 klaar zijn. Daarna kan iedereen het voorlopig ontwerp inzien en erop reageren door binnen 6 weken een zienswijze in te sturen.

Denk mee
De gemeente wil de plannen graag uitwerken samen met bewoners en ondernemers uit de buurt. Zij kennen de omgeving het beste. Met uw ervaringen kan de gemeente een ontwerp maken dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van buurtbewoners en gebruikers. Het projectteam van de gemeente organiseert 3 kleine buurtpanels. Daaraan kunnen 10 personen meedoen. Buurtbewoners hebben hierover een brief gekregen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden.

In de link Den Haag – Boekhorststraat: herinrichting treft u informatie aan over de herinrichting van de Boekhorststraat.
In 2019 maakte de gemeente een 1e ontwerp voor de herinrichting van de Boekhorststraat. Daarna heeft de buurt dit ontwerp bekeken. Zo’n 40 ondernemers en bewoners stelden een aantal aanpassingen voor. Deze hebben invloed op het voorlopig ontwerp. Voordat de gemeente de wijzigingen doorvoert, wil zij weten of er genoeg steun voor is.

Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren konden hun mening geven tijdens verschillende bijeenkomsten. Doel was om zo het ontwerp voor de Boekhorststraat te verbeteren.

 • meer ruimte voor:
  • groen
  • terrassen
  • het stallen van fietsen
 • Minder parkeerplaatsen

Aanpassingen ontwerp
In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor groen. Ook wordt het prettiger om in de Boekhorststraat te winkelen en deze te bezoeken.
De aanpassingen in het nieuwe ontwerp zijn:

 • Het aantal parkeerplaatsen is na reacties uit de buurt teruggebracht van 56 tot 32. In het 1e ontwerp waren dit 46 parkeerplaatsen.
 • Van de 32 parkeerplaatsen zijn er 6 bedoeld als laad- en loszone.
 • Er komen 3 gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze komen zo dicht mogelijk bij de voordeur.
 • 8 parkeerplekken krijgen van maart tot oktober 2021 een nieuwe bestemming als terras. Horecaondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Zie hieronder het voorlopig ontwerp.