Beste evenementenorganisatoren en anderen betrokkenen in de binnenstad van Den Haag,

Uit een onderzoek uit 2021 naar het imago van Den Haag en de keuzemotieven voor een stedentrip naar onze stad onder het Nederlands publiek blijkt dat een derde (35%) van de Nederlanders het koninklijke karakter van Den Haag als een aantrekkelijk element beschouwt voor het plannen van een dagje weg. In de kleine regio is dit nog net iets hoger, namelijk 40%.

De gemeente en de marketingorganisaties The Hague Marketing Bureau en Marketing Haagse Binnenstad hebben als gezamenlijk doel om Den Haag nog sterker te profileren als Koninklijke stad met als doel het aantrekken van meer bezoekers, die langer in onze stad verblijven en hiermee zorgen voor economische spin off.

Den Haag biedt als stad alleen al zoveel Koninklijke elementen, met de maand september met Prinsjesdag als hoogtepunt. In deze maand vindt dan ook dit jaar op nieuw het ‘Koninklijke programma’ plaats. Vanaf zaterdag 10 t/m dinsdag 20 september (Prinsjesdag) zullen alle koninklijke activiteiten die plaatsvinden gebundeld worden tot één aantrekkelijk programma en worden vermarkt.

Wij zien graag dat jullie, partners in de binnenstad, ook bijdragen aan dit programma d.m.v. het organiseren van eigen acties of evenementen. Op deze manier wordt het programma nog groter en aantrekkelijker. Vorige week donderdag heeft hiervoor een online startbijeenkomst plaatsgevonden waarin het voorlopige programma in gepresenteerd en de verschillende partners in de binnenstad elkaar hebben kunnen inspireren. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd.

In juni zal er een nieuwe bijeenkomst plaatsvinden. Indien u hier graag bij aanwezig bent kunt u dit aangeven door een bericht te sturen aan Daphne Wray van Marketing Haagse Binnenstad via d.wray@binnenstaddenhaag.com.

MHB Notulen startbijeenkomst Koninklijk programma 2022 14 april 2022.pdf