Heb je plannen voor renovatie van de gevel van jouw pand in de Spuistraat en/of Vlamingstraat of ga je aan de slag met achterstallig gevelonderhoud of aanpak van de gevel als onderdeel van grootschalige verbouwing? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente voor de gevelaanpak.


Foto gemeentearchief

De staat van de winkelpanden aan de Spuistraat en Vlamingstraat is achteruit gegaan in de afgelopen jaren. De gemeente wil deze historische winkelstraten graag weer toekomstbestendig en aantrekkelijk maken. Samen met eigenaren van panden en ondernemers uit dit gebied is een plan gemaakt hoe de gevels in hun straat verbeterd kunnen worden. De gemeente stimuleert de aanpak van de gevels in deze winkelstraten door een subsidie beschikbaar te stellen voor de renovatie en/of verbouwing van de gevel.

Voor wie
Eigenaren van winkelpanden in de Spuistraat en/of Vlamingstraat

Voorwaarden
Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 400.000 voor 2022. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kan er geen aanvraag meer ingediend worden.

 • De subsidie is bedoeld om de aantrekkelijkheid van de winkelstraten te vergroten door de kwaliteit van de gevels van de panden te verbeteren. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het renovatie- of verbouwingsplan van de gevel wordt getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. Dit plan is hier te vinden
 • Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor renovatie- of groot onderhoud en verbouwingswerkzaamheden aan de gevel van het pand.
 • Je kunt de subsidie vooraf aanvragen.
 • 80% van de subsidie wordt als voorschot uitgekeerd na ontvangst van de definitieve omgevingsvergunningen voor de werkzaamheden aan de gevel. De resterende 20% wordt na goedkeuring van de verantwoording overgemaakt.
 • De subsidie is een vastgesteld percentage van de subsidiabele kosten tot een maximum van €25.000 voor een pand tot 10 meter breedte en tot een maximum van €50.000 voor pand breder dan 10 meter. De subsidiabele kosten bedragen minimaal €1.000.

Planning
De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2023.  Er is een aantal stappen die doorlopen moeten worden voor de aanvraag van de subsidie:

Stap 1: je deelt het verbouwingsplan (plan van uitvoering) met de architect die het beeldkwaliteitsplan heeft opgesteld via de e-mail (zie Contact).  De architect toetst jouw verbouwingsplan aan het beeldkwaliteitsplan en de inhoudelijke voorwaarden in de subsidieregeling en zal aangeven of het verbouwingsplan akkoord is of hoe je het verbouwingsplan kan aanpassen voor akkoord.

Stap 2: je dient een aanvraag voor een subsidie in met het projectplan voor je verbouwing. Zie onder ‘Nodig bij je aanvraag’ welke gegevens je moet aanleveren. Je dient de aanvraag in via een aanvraagformulier dat beschikbaar is op de webpagina

Stap 3: de gemeente beoordeelt je aanvraag voor subsidie en het bijbehorende projectplan binnen 6 weken.

Stap 4: je dient een omgevingsvergunning aan te vragen voor de verbouwing van jouw gevel. Let op: de definitieve omgevingsvergunning voor de verbouwing moet je uiterlijk 1 december 2022 bij de gemeente indienen.

Stap 5: als de definitieve omgevingsvergunning is verleend, kunnen de werkzaamheden starten. Let op: je kunt de subsidieaanvraag indienen tot 6 weken voor de start van de werkzaamheden.

Nodig bij je aanvraag
Om de subsidie aan te vragen vul je het aanvraagformulier in. Zie onder ‘Aanvraag’. Daarnaast lever je een projectplan aan waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

 1. een verklaring waaruit blijkt in hoeverre de subsidieontvanger als belastingplichtige op grond van de vennootschapsbelasting is aan te merken.
 2. een kopie van het eigendomsbewijs van het pand waarvoor een subsidie wordt aangevraagd;
 3. een kopie van het door de architect en de eigenaar van het pand goedgekeurde plan van uitvoering.
 4. een kopie van de offertes voor planvorming en de uitvoering van de verbouwing.
 5. de schriftelijke verklaring waarin de subsidieaanvrager bevestigt dat deze kennis heeft genomen van de Reclamenota Gemeente Den Haag (RIS 170855a) en weet welke reclame-uitingen zijn toegestaan aan de gevel en dat hij dit met de VvE en zijn eventuele huurder heeft besproken.
 6. de schriftelijke verklaring waarin de subsidieaanvrager bevestigt dat deze kennis heeft genomen van de Welstandsnota Gemeente Den Haag. Hierin staat onder andere welke rolluiken en zonweringen worden toegestaan aan de gevel.

Aanvragen
Het aanvraagformulier voor de subsidie komt binnenkort beschikbaar. Voordat je een aanvraag doet, dien je eerst contact op te nemen met VOCUS architecten om je verbouwingsplan te toetsen.

Contact
Neem contact op met op met VOCUS architecten om jouw verbouwingsplan te toetsen. Zij zijn ook bereikbaar voor andere inhoudelijke vragen over de gevelaanpak. Stuur een e-mail naar vocus@vocus.nl, onder vermelding van ‘Subsidie aanpak gevels Spuistraat en Vlamingstraat’.

Heb je vragen over de status van de aanvraag? Stuur dan een e-mail naar csbadvies@denhaag.nl.